GRABAR CONSULTING OY

Grabar Consulting Oy sa vlastitom incomimg agecijom u Finskoj, već je 28 godina  registrirana firma, koja se je specijalizirala isključivo kao consulting firma za poslove  incominga u turizmu Finske i njemačko govorne Europe. U domeni incominga pruža cijelovitu paletu usluga ( ugovaranja, praktičnog funkcioniranja , razvoja produkta i nadzora) za potrebe vodećih tour-operatora  njemačko govorne  Europe.

............

GRABAR CONSULTING OY Vaš je partner za:

Marketing u turizmu

Razvoj i konrolu turističkog produkta

Incoming poslove u  Finskoj
Outgoing poslove iz Finske
Prevodilačke usluge

GRABAR CONSULTING OY je                        

              turizma Srednje Finske pod nazivom

                                               Central Finland Incoming ry